Ziņas

2017.09.14

Par dokumentu izskatīšanas termiņu pagarināšanu LR UR

Lasīt vairāk >>

2016.04.17

LATVIJAS SIA UN AS PAMATKAPITĀLA DENOMINĀCIJA EIRO

Lasīt vairāk >> Visas ziņas

Izmaiņas Komerclikumā 2011.06.30

     No 1.jūlija juridiskās adreses reģistrācijai nepieciešama īpašnieka izsniegta piekrišana - komersanta (filiāles, ārvalsts filiāles vai pārstāvniecības, individuālā komersanta, pilnsabiedrības vai kapitālsabiedrības) reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Piekrišanā norādāms nekustamā īpašuma kadastra numuru, īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru. Ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz.

     Personas dzīvesvieta vairs nav ierakstāma komercreģistrā par individuālajiem komersantiem, personālsabiedrības personiski atbildīgajiem biedriem un komandītiem, kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem, personām, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās ar filiāli, komersanta likvidatoriem un individuālā komersanta aizbildņiem vai aizgādņiem, bet persona pieteikumā komercreģistra iestādei var norādīt adresi, kurā tā ir sasniedzama.

     Vienkāršota sabiedrību reorganizācijas procedūra. Nav jāsagatavo reorganizācijas prospekts, ja tam piekrīt visi dalībnieki, kā arī nav jāsagatavo saimnieciskās darbības pārskats, ja tam piekrīt visi sabiedrības dalībnieki vai sabiedrība saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem ir publicējusi starpperioda pārskatu par sešu mēnešu periodu. Reorganizācijas dokumentus var padarīt pieejamus ne vien sabiedrības juridiskajā adresē, bet arī elektroniski. Biedri, dalībnieki un akcionāri var paust savu pozīciju pirms likumā noteiktajiem termiņiem, tā saīsinot reorganizācijas procesa ilgumu.

     Mainīti nosacījumi dalībnieku un akcionāru sapulces sasaukšanai.  Ārkārtas akcionāru sapulce jāsasauc trīs mēnešu laikā kopš pieteikuma saņemšanas. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs kārtējo vai ārkārtas sapulci sasauc, ja tā nav notikusi noteiktajā termiņā. Dalībnieku vai akcionāru sapulce ir sasaucama administratīvajā teritorijā, kurā reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese, ja statūtos nav noteikts citādi.

← Atpakaļ

Copyright 2011 "BF.LV" SIA. Email: mailbf@bf.lv