Ziņas

2017.09.14

Par dokumentu izskatīšanas termiņu pagarināšanu LR UR

Lasīt vairāk >>

2016.04.17

LATVIJAS SIA UN AS PAMATKAPITĀLA DENOMINĀCIJA EIRO

Lasīt vairāk >> Visas ziņas

2015.gada 4.jūnijā stājas spēkā grozījumi Komerclikumā 2015.06.03

2015.gada 4.jūnijā stājas spēkā Komerclikuma grozījumi, kas paredz kapitālsabiedrību (SIA, AS) pamatkapitāla pārrēķināšanu no latiem uz eiro, ja uzņēmums līdz nākamā gada 30.jūnijam neiesniegs izmaiņām nepieciešamos dokumentus. Jānorāda, ka jaunie Komerclikuma grozījumi paredz atvieglojumus, tomēr tie neatbrīvo kapitālsabiedrības no prasību izpildes par pamatkapitāla denomināciju – dokumenti, kas apliecina izmaiņas, ir jāiesniedz visām kapitālsabiedrībām.

Grozījumu mērķis, ņemot vērā komercreģistra atklātību, ir precizēt pārejas noteikumus pamatkapitāla denominācijas veikšanai, nosakot Uzņēmumu reģistra rīcību, ja kapitālsabiedrības neizpilda prasību veikt pamatkapitāla denomināciju noteiktā termiņā – proti, pēc 2016.gada 30.jūnija Uzņēmumu reģistrs automātiski veiks izmaiņas komercreģistra ierakstos un nodrošinās, ka pamatkapitāls tiek atspoguļots nevis latos, bet eiro. Turklāt, ņemot vērā grozījumus, vairs nav paredzētas sankcijas par likuma uzlikto pienākumu neizpildi termiņā - darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana. Turklāt līdz 2016.gada 30.jūnijam būs spēkā atvieglojumi – gan parakstu apliecināšanas pienākumam, gan valsts nodevas un publikācijas apmaksai. Pēc minētā datuma, šie atvieglojumi vairs nebūs spēkā.

Šie grozījumi atvieglo prasību izpildi viena īpašnieka SIA saistībā ar izmaiņām dalībnieku reģistrā, proti, līdz 2015.gada 30.jūnijam pirmais dalībnieku reģistra nodalījums Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz divu vai vairāku īpašnieku SIA, savukārt SIA, kurās ir viens dalībnieks, dalībnieku reģistra nodalījumu iesniedz vienlaikus ar citām izmaiņām, kas skar daļu pāreju vai izmaiņas pamatkapitālā.

„Uzņēmēj, sakārto papīrus” – atbalsts Komerclikuma prasību izpildei

Atgādinām, ka aprīlī, ar mērķi atbalstīt uzņēmumus Komerclikuma prasību izpildē, Uzņēmumu reģistrs uzsāka informatīvo kampaņu „Uzņēmēj, sakārto papīrus!”, kuras mērķis ir ne tikai informēt uzņēmējus par aktuālajām prasībām, bet arī veidot izpratni par to nepieciešamību un sniegt atbalstu dokumentācijas sagatavošanā. Informāciju par kampaņas aktivitātēm aicinām skatīt www.sakartopapirus.ur.gov.lv.

UZZIŅAI

  • Līdz 2015.gada 30.jūnijam pirmais dalībnieku reģistra nodalījums Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz visām divu un vairāku dalībnieku SIA, kas reģistrētas līdz 2013.gada 30.jūnijam. Šis termiņš nav saistošs SIA, kurās ir viens dalībnieks – šīs kapitālsabiedrības dalībnieku reģistra nodalījumu iesniedz vienlaikus ar citām izmaiņām, kas skar daļu pāreju vai izmaiņas pamatkapitālā.
  • Līdz 2016.gada 30.jūnijam SIA un AS jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro – šī prasība paliek saistoša visiem uzņēmumiem. Ja līdz noteiktajam termiņam pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro netiks veikta, Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, pārrēķinās komercreģistrā ierakstīto pamatkapitālu uz eiro, tomēr tas nenozīmē, ka uzņēmums tiek atbrīvots no prasību izpildes. Ja kapitālsabiedrības neiesniegs pieteikumu denominācijas veikšanai līdz 2016.gada 30.jūnijam, tām būs pienākums, piesakot komercreģistra iestādei jebkuras izmaiņas komercreģistra ierakstos vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas lietai), vienlaikus veikt arī denomināciju. Jānorāda, ka pēc 2016.gada 30.jūnija denomināciju vairs nevarēs veikt, izmantojot Komerclikumā noteiktos atvieglojumus (lēmuma pieņemšana ar vienkāršu balsu vairākumu, atbrīvojums no valsts nodevas un maksas par publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, atbrīvojums no parakstu notariālas apliecināšanas pienākuma).

← Atpakaļ

Copyright 2011 "BF.LV" SIA. Email: mailbf@bf.lv